Επισκευή Mast

Επιφανειακή φθορά στο carbon άλμπουρο από το camber το οποίο ενισχύθηκε με carbon ύφασμα.