Επισκευή Severne Β

Σοβαρή ζημιά στο outhaul του πανιού. Αντικατάσταση με x-play και ενίσχυση στα κέραια σημεία.