Επισκευή Severne A

Ζημιά στο outhaul του πανιού. Αντικατάσταση και ενίσχυση στην περιοχή του outhaul.