Επισκευή πανιού Optimist

Το κάτω μέρος του πανιού optimist είχε μεγάλη φθορά με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί ολόκληρο.